Lønsavning

Lønsavning

Vi foranlediger, såfremt behov for dette, transport af tømmer til savværket og det savede tømmer retur igen.

Opskæring løvtræ og nåletræ = 500 kr. pr. time
Ved skæring i søm/ ny klinge = 250 kr. pr. klinge